CERTIFIKÁTY VÝROBKU

• AO 204 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. č. 204/C5/2018/080-022039

• Stavební technické osvědčení: AO 204 č. 080-022037

• Požárně klasifikační osvědčení: č. PKO-18-022